Інформація про організацію та проведення
Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків «ЛЕЛЕКА – 2022»

Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «ЛЕЛЕКА» проводиться на виконання наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 02.02.2012 р. № 98 «Про затвердження Правил проведення Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків «ЛЕЛЕКА», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 20.02.2012 р.  за   № 257/20570, та від  07.03.2012 р. № 269 «Про проведення Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків «ЛЕЛЕКА», листа ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 02.12.2021 № 22.1/10-2729 на базі ініціатора цих змагань – Всеукраїнської громадської організації «Освітній простір».

У Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків «ЛЕЛЕКА», крім учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти та учнів професійних (професійно-технічних) закладів освіти України, може за власним бажанням брати участь учнівська молодь інших держав.

У 2021/2022 навчальному році конкурс «ЛЕЛЕКА – 2022» відбудеться 6 квітня 2022 року. Заявки від регіонів та списки учасників необхідно надіслати не пізніше 10 березня 2022 року.

Для організації та проведення Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків «ЛЕЛЕКА – 2022»  на місцях необхідно:

  1. Організатору конкурсу у закладі освіти зареєструватися у районного (міського, ОТГ) координатора. У разі відсутності такої особи інформація та заявка безпосередньо подаються регіональному (обласному) координатору, який остаточно формує та надсилає до Оргкомітету загальну заявку та списки учасників від відповідного регіону  (областей та міста Києва).
  2. Вчитель (викладач), який працює під керівництвом районного (міського, ОТГ) координатора, надає йому необхідні дані про учасників свого закладу освіти (на групу не менше 10 учнів), завірені керівником закладу освіти. Термін подання відповідних документів  районні (міські, ОТГ) та регіональні координатори визначають самостійно. Районний (міський, ОТГ) координатор оформляє загальну заявку, в якій зазначає усі заклади освіти, кількість учасників по класах і надсилає її регіональному координатору.

 ЗАЯВКА на участь у Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків «Лелека – 2022» від  ЗЗСО, ЗПТО (області, району (міста, ОТГ), села)

ЗЗСО, ЗПТО (повна назва) Адреса,  контактні телефони(робочий та мобільний), Е-mail ПІБ вчителя (викладача) або координатора Дані квитанції про сплату благодійного внеску
класи 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 10 клас 11 клас Всього З них пільговики
Кількість завдань

Списки учасників відповідного навчального закладу подаються у таблиці:

шифр Назва  ЗЗСО, ЗПТО ПІБ вчителя (викладача) ЗЗСО, ЗПТО
Класи 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 10 клас 11 клас Разом
Кіл-сть учнів                
№ з/п Прізвище, ім’я учасника шифр регіону клас кількість балів
         

Завантажити таблиці можна у розділі  «РЕЄСТРАЦІЯ»

  1. Пакети з бланками відповідей учасників, а також з уточненими списками учнів на електронних носіях надсилаються у день виконання завдань на адресу Оргкомітету:  03170, м. Київ,  вул. Міжнародна, 49, Всеукраїнська громадська організація «Освітній простір».

Отримати детальну інформацію щодо умов проведення конкурсу, участі у ньому учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів можна також за тел. (050) 720-33-31; (097) 992-37-05.  Заявки на участь у конкурсі та списки учасників (у разі відсутності координаторів) можна надіслати на Е-mail: leleka2012@ukr.net

Комплекти завдань, бланки відповідей, дипломи, інформаційні збірники та інша друкована продукція з логотипом конкурсу Оргкомітет надсилає регіональним (обласним) координаторам, які передають їх районним (міським, ОТГ) координаторам для вручення  цих матеріалів учасникам.

  1. Згідно з пунктом 7.4 Правил проведення Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків «ЛЕЛЕКА» фінансування організації та проведення конкурсу, нагородження його учасників здійснюються за рахунок коштів, не заборонених законодавством. Тому конкурс проводиться за рахунок благодійних внесків учасників, спонсорських коштів фізичних та юридичних осіб.

У 2022 році рекомендований благодійний внесок від кожного учасника становить 30 грн., з яких 2 грн. залишається на місцях з метою здійснення витрат на забезпечення проведення конкурсу у районах (містах, ОТГ).  Лише учні з числа сиріт та позбавлених батьківського піклування є пільговою категорією участі у конкурсі (про що вказати у заявці).

 

Рекомендовані благодійні внески  перераховуються на поточний рахунок Всеукраїнської громадської  організації «Освітній простір»:

П/р –  UA113808050000000026008362209 в національній валюті, Код ЄДРПОУ: 38080805  в Святошинському відділенні № 5 Київської регіональної дирекції  ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»,  МФО 380805  (лише з поміткою – благодійний  внесок на «Конкурс «Лелека»).

Заявки, списки і квитанції    про    благодійні    внески від  регіональних  координаторів надсилаються    на    електронну    адресу Оргкомітету (Е-mail: leleka2012@ukr.net) з  поміткою «Конкурс «Лелека».

Про історію

«Історія – скарбниця наших діянь, свідок минулого, приклад і повчання для сьогодення, застереження для майбутнього».

 

 

М. Сервантес

Наші партнери

Міністерство овіти і науки України
Інститут модернізації змісту освіти