Про конкурс у 2019 р.

Про конкурс у 2020 р.

Інформація про організацію та проведення Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків «ЛЕЛЕКА – 2020»

Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «ЛЕЛЕКА» проводиться на виконання наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 02.02.2012 р. № 98 «Про затвердження Правил проведення Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків «ЛЕЛЕКА», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 20.02.2012 р.  за   № 257/20570, та від  07.03.2012 р. № 269 «Про проведення Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків «ЛЕЛЕКА» на базі ініціатора цих змагань – Всеукраїнської громадської організації «Освітній простір».

У Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків «ЛЕЛЕКА» крім учнів 5-11 класів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти України може за власним бажанням брати участь учнівська молодь інших держав.

У 2019/2020 навчальному році конкурс «ЛЕЛЕКА – 2020» відбудеться 20 березня 2020 року. Заявки від регіонів та списки учасників необхідно надіслати не пізніше 20 лютого 2020 року.

Для організації та проведення Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків «ЛЕЛЕКА – 2020»  на місцях необхідно:

1. Організатору конкурсу у навчальному закладі зареєструватися у районного (міського) координатора. У разі відсутності такої особи інформація та заявка безпосередньо подаються регіональному координатору, який остаточно формує та надсилає до Оргкомітету загальну заявку та списки учасників від відповідного регіону (областей та міста Києва).

2. Вчитель (викладач), який працює під керівництвом районного (міського) координатора, надає йому необхідні дані про учасників свого навчального закладу (на групу не менше 10 учнів), завірені керівником навчального закладу. Термін подання відповідних документів районні та регіональні координатори визначають самостійно.  Районний (міський) координатор оформляє загальну заявку, в якій зазначає усі навчальні заклади, кількість учасників по класах і надсилає її регіональному координатору.

 ЗАЯВКА на участь у Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків «Лелека – 2020» від  ЗЗСО, ЗПТО (області, району (міста, ОТГ), села)

ЗЗСО, ЗПТО (повна назва)

Адреса,  контактні телефони

(робочий та мобільний),

Е-mail

ПІБ вчителя (викладача) або координатора Дані квитанції про сплату благодійного внеску
класи 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 10 клас 11 клас Всього З них–пільговики
Кількість завдань

Списки учасників відповідного навчального закладу подаються у таблиці:

шифр Назва  ЗЗСО, ЗПТО ПІБ

вчителя (викладача)

ЗЗСО, ЗПТО

Класи 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 10 клас 11 клас Разом
Кіл-сть учнів                
№ з/п Прізвище, ім’я учасника шифр регіону клас кількість балів
         

Завантажити таблиці можна у розділі  «РЕЄСТРАЦІЯ»

3. Пакети з бланками відповідей учасників, а також з уточненими списками учнів на електронних носіях або на електронну пошту Конкурсу надсилаються у день виконання завдань на адресу Оргкомітету: 03170,    м. Київ,  вул. Міжнародна, 49, Всеукраїнська громадська організація «Освітній простір».

Отримати детальну інформацію щодо умов проведення конкурсу, участі у ньому учнів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти можна також за тел. (050) 720-33-31; (097) 992-37-05.

Заявки на участь у конкурсі та списки учасників (у разі відсутності координаторів) можна надіслати на  Е-mail: leleka2012@ukr.net

Комплекти завдань, бланки відповідей, дипломи, інформаційні збірники та інша друкована продукція з логотипом конкурсу Оргкомітет надсилає регіональним координаторам, які передають їх районним (міським) координаторам для вручення  цих матеріалів учасникам.

4. Згідно з пунктом 7.4 Правил проведення Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків «ЛЕЛЕКА» фінансування організації та проведення конкурсу, нагородження його учасників здійснюються за рахунок коштів, не заборонених законодавством. Тому конкурс проводиться за рахунок благодійних внесків учасників, спонсорських коштів фізичних та юридичних осіб.

У 2020 році рекомендований благодійний внесок від кожного учасника становить 23 грн., з яких 1 грн. витрачається  на місцях з метою пересилки робіт та придбання канцелярського приладдя.

Учні з числа сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування є пільговою категорією участі у конкурсі (про що вказати у заявці).

Рекомендовані благодійні внески  перераховуються на поточний рахунок Всеукраїнської громадської  організації «Освітній простір»:

П/р   UA113808050000000026008362209 в національній валюті в Святошинському відділенні № 5 Київської регіональної дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», Код ЄДРПО 38080805 –   (лише з поміткою – благодійний внесок на «Конкурс «Лелека»).

Заявки    від    регіональних    координаторів    (разом    з    вказаними    реквізитами    квитанцій    про    благодійний    внесок)    надсилаються    на    електронну    адресу Оргкомітету (Е-mail: leleka2012@ukr.net) з  поміткою «Конкурс «Лелека».